ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี3 5,66020,3991,59427727,9303821113203816783,679181884,6263181,108001,4262,86212,6841,17927917,0041,7369,0791808811,0836356,354180887,2572993,916180884,4834284,887180885,5837917400253794000047963
2ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ15 5,43816,8121,916024,1663091,5981,06602,9731,4996,2111,47809,1886459835801,0202,6328,8911,295012,8182,1177,3071,198010,6225431,61043402,587199637104094027781918901,2859903,47334804,8113401,87034802,558140
3ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช24 7,77726,8223,9422438,565611,0921,63202,7854845,5211,41407,4198654227709051,8737,8921,698011,4631,6235,8282,12009,5714762,27599103,74217864032901,14717864033901,1574614,2711,51706,2494614,0621,36505,888127
4ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี23 4,49818,3014,58339527,7771,5266,836586168,964003,1231003,2230010551104,42817,6954,47539526,9934,01216,1314,47539525,0133,39213,4343,51939520,7400000000000004500450004000400307
5ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ18 7,67724,6135,0319637,4171331,0441,07012,2483382,4321,011103,7912057327808718723,0669791065,0235342,2339911063,864193659236501,138100010201949044641061,6682819178572652,320273872326691,54091
6ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์47 5,26916,8733,309025,4513441,9032,07604,3239508,1482,971012,0691141,19241701,7232,4359,3752,285014,0951,8567,1412,370011,3670000000000000006434,3501,04506,0385183,05182804,397298
7ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี15 4,44615,3352,146021,927412833750699882,12337002,58116841415107335362,60259003,7284182,19153803,14719798028881,473124365450534752371103233221,82848602,6361891,11537001,67473
8ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย63 5,14815,4962,843023,4875951,8861,81404,2951,1428,0302,137011,3093391,26678702,3923,08811,3162,313016,7172,00810,0781,895013,9815304,058576625,2262856688201,0352856688201,0351,0185,9781,73408,7307114,8951,36406,970250
9ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล34 5,11316,2203,102024,435003510351495,6573,07508,7810010201021,5815,7403,100010,4211,5465,7403,100010,38605,7403,10008,84000000000000000000000204
10ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ34 4,90615,6333,68413124,35424386917791,4062842,7771,883795,02311252643601,0741,3215,9851,867799,2521,0764,4882,6271098,3003911,71558982,70319664392196638111341395561660861146453570656148
11ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง8 4,55014,6831,471020,70401453640509193434610823001140114801,32885202,260411,19066501,8961989849201,40900303027360630137608074500671067132
12ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง6 5,74816,2763,349025,37314044116307441831,11420601,5030973601332651,04816601,4792039028801,19342129200191000000000056121550232012155017626
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง44 3,25010,3561,867015,47322984172901,7997285,25989806,8851082,64133303,0821,2127,2331,271949,8101,1566,2131,248808,6972862,907914804,1878827881044761243003044181,3842631002,1653331,0702211001,724255
14ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี19 5,64916,3112,745024,7059936047309328074,08786605,76011766724101,0251,2144,8931,03007,1378873,60146504,95324596616001,37100000000002941,2208801,60219983913201,17085
15ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-26 3,89711,3702,27311017,65000208282364773,2101,6203405,64721139282152,5329,4462,08811014,1769889,054996011,0382671,2561,739103,27210429100395104290003941519450025904510055306
16ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล25 5,06915,3433,26429023,9662001,2672,34203,8091,3208,9672,1653712,4892251,25943001,9143,09711,8022,05310817,0603,38911,8852,30910817,6919283,65282405,4041383495705441383495705445331,886285712,7752731,16118401,618231
17ประถมศึกษากาญจนบุรี 428 3,86410,9012,59812017,483116369673851,2434282,7611,569854,843982799804753,2199,9142,4578515,6752,9068,7162,013013,63516242619407824472001164472201186812,06682603,5735521,65064802,85089
18ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย33 6,62620,7813,289030,6966842,8011,22004,7051,23811,0741,942014,2547793,5741,17105,5244,01315,9252,793022,7312,84813,6432,045018,5366353,56840604,6091965991008053009443501,2795131,92922102,6635652,43884103,844244
19ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี42 7,82924,8603,335036,0243251,67956702,5711,1049,5321,434012,0703581,61134202,3112,93518,9762,7677724,7553,82817,7532,579024,1601,1696,59067308,4325091,667002,1765091,667502,1811,5686,4241,06409,0561,2906,1001,01308,403324
20ประถมศึกษาราชบุรี 2-40 5,52516,1232,405024,0534101,28683682,5401,0148,3251,7674711,1533432,49559803,4362,98812,9272,113018,0282,66110,5571,937015,1551,4746,1231,22008,8173221,26532101,9083221,16732501,8141,0885,7001,11307,9016944,36286605,922258
21ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี26 4,72015,1851,66312221,690382631,65101,9522345,8431,65107,7285253,38412804,0374,69016,0151,652022,3575,82314,9701,652022,4453681,146001,5143875001133875001133721,64132602,3392001,42523001,855179
22ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์27 5,15215,4351,961022,5481982,1511,92404,2732182,6541,76004,632801,48163502,1964,26413,3981,910019,5723,86013,0371,927018,8242,3577,3931,377011,12700000000002621,25514301,6600100440144371
23ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน28 4,13514,4631,434020,032257141,38602,12536012,981936014,2778949120407843,88814,9371,454020,2793,68814,2521,454019,3942131,21527601,70400000000001341,84692402,9041341,62492402,682206
24ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ37 5,63116,1432,86315024,7874991,5861,26703,3521,4638,8611,656011,9808052,88858304,2762,82211,3912,03315016,3962,3149,2171,6001813,1491,3334,19953616,0692055767208532055766508461,4978,4061,73315011,7861,1766,7711,2911509,388217
25ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.)25 3,65210,4502,3019516,4981931,300955952,5431,0207,3201,63709,9773091,68074502,7342,4237,7911,6719511,9801,6835,9011,386959,0655871,77058302,9401754159206821754159206821,2894,3051,08306,6778092,647710954,261307
26ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี16 2,58610,009667013,26213141736809166243,71940204,7452181,11015901,4871,0783,93752105,5363831,91828702,5881406801330953904258205979027582044717954118209021194291310679129
27ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 4,02610,6841,140015,85000000000000000000000000000000000000000000000000000
28ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ 2,6858,0971,072011,85400000000000000000000000000000000000000000000000000
29ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก28 7,75926,0074,2529938,1172711,0512,36803,6901,0929,7932,7179913,7014931,28010601,8793,44414,0752,055019,5742,42212,6362,8119917,9689464,97928206,20710346100564136535006713,01715,0503,430021,4971,5068,2531,972011,731234
30ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายวิสูตร เจริญวงษ์40 7,15622,7033,461033,3202131,0921,31702,6229175,9131,37108,2013451,99960502,9492,1167,7131,406011,2351,1435,6211,23307,9974502,59483303,8778737332049256259003155752,56165803,7943062,01652502,847262
31ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์24 6,69219,1184,023029,83313878463701,5594192,36391003,6923015323004136,06218,0693,590027,7219773,1141,16905,2602911,12449901,91419101183211051471,36853701,9524787241801,337263
32ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ29 4,51514,3741,893020,7829442798501,5061,5598,7151,174011,4484212,00631602,7432,55010,1031,017013,6702,2187,2691,073010,5605761,84250302,921451131015945118301664001,60935002,3593021,19523901,736246
33ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า30 4,37412,5202,340019,2342691,3631,19702,8291,3446,6111,69409,6495012,04575203,2982,2937,9491,744011,9861,6116,0181,43909,0684521,63750602,59521372024301,17621372024301,1765262,26978603,5814292,20367703,309209
34ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์29 3,62910,3362,458016,42325832,13602,2445985,4631,82907,89022077556601,5612,5168,2232,15819613,0932,2037,2591,938011,4003221,25237501,9492529918505092530117204983061,2811,28702,8743061,11520301,624138
35ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ19 5,27922,7601,977030,0166623,4341,13505,2312,10713,0511,866017,0241,3665,94657707,8894,40720,8301,640026,8773,80517,9881,532023,3251,5987,28259409,4742901,55938602,2354992,29938703,1851,3045,24652407,0741,0954,29130105,687177
36ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์38 6,49420,2174,243030,9543681,4452,61904,4321,61010,0093,593015,2122631,7771,03903,0795,49417,6873,477026,6583,07113,2963,836020,2038863,67191805,475622059903666724711404281,5477,4803,286012,3138484,6352,39607,879307
37ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล43 5,06514,7222,702022,4896002,4041,30304,3071,2949,4241,395012,1133392,34356323,2472,57610,0471,916014,5391,9828,4781,953012,4135172,69651803,7311437096209141537556109691,1946,19199508,3807514,61564406,010217
38ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม9 3,54713,5812,629019,7579217146007231861,04546001,6919743111206404344,78753405,7553931,59945502,44712959640501,130000000000092427147066692407137063652
39ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์24 4,96414,9682,494022,4260019201921,4684,8192,39308,680001800180000001,3974,4372,21508,049000000000000000000000000069
40ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม22 5,85418,6592,809027,32216352489101,5782664,7002,74207,7083401,36640502,1113,2339,7432,823015,7994,12613,854808018,788192566107086511335500468113355004681,8486,3311,34609,5252342,17262803,034127
41ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ31 5,93116,8882,628025,4471184012,62803,1474015,2382,62408,2636053935509545,50416,6022,574024,6803,37911,1632,145016,6876911,86768703,2450000037824501644041,29333702,03422388433701,444238
42ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ29 7,77427,0785,618040,4701864,3054,14208,6331,35015,5635,260022,1734973,3401,02904,8663,80018,2994,889026,9883,45116,9964,562025,0091,3988,4493,210013,0573391,26415301,7563391,27415601,7691,6208,9072,405012,9329385,5862,18708,711255
43ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง20 4,94315,2742,218022,4356537881301,2565084,16786305,538714608006111,8927,233961010,0861,2544,87985306,98624875229001,29000000000004772,90164904,0271691,22367402,066163
44ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต20 8,83232,0405,559046,43115574680601,7076056,4981,0923868,5812931,8266341002,8532,25010,5451,876014,6711,4547,4211,321010,1962381,36866502,27156239107040256239703021,1055,9461,01708,0686783,49551904,692136
45ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง25 4,19013,8681,423019,48116180413601,1014634,11431704,8941831,10924901,5411,0046,7711,36509,1401,4667,1701,423010,0593371,6037402,014178200991782201016402,94023903,8194681,9717202,511140
46ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก14 5,42326,9524,1809136,6461339361,65802,7271,00112,0172,372015,390621,07632701,4651,4578,4772,1057312,1127527,7082,7777311,3106272,79286004,2796219911203736219914004014983,0441,35104,8934211,7601,15503,33680
47มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช16 0040,22025,47765,697004,2683634,631009,1003289,428008591,5392,3980011,1356,61317,7480011,3006,91418,214002,6931,1743,8670056420677000680312992007,5364,53912,075005,7023,4789,18070
48มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ19 0027,22522,60649,831002,1553622,517002,7854073,19200502367869006,3934,81211,205003,9683,0757,043001,1219182,03900172142314008659145003,7642,4566,22000502388890113
49มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43 042036,57826,78963,787004300430005000500001290129042037,87826,97965,277042037,54826,75764,725042037,54826,75764,725000000000001010840952700418226
50มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร51 24366640,16730,17471,250001,5751001,675001,927271,954004781506280011,8948,84220,736008,9016,06714,968002,0891,2913,38000792710600183100283004,0262,9757,001001,6421,0552,69748
51มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี 0022,90918,59341,50200000000000000000000000000000000000000000000000000
52มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว54 0032,52622,59555,121006,0959397,034001,6372,6484,285005,4553,5008,955005,0463,4848,530002,9251,7044,629004811,1411,6220000000000004,4083,6058,013003,6803,2866,96631
53มัธยมศึกษา 9นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน61 026641,20828,36469,838001,29401,2940039,22027,19566,4150010001000041,55928,70870,2670041,55928,70870,267000000000000000003030600013090220168
54มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน47 0032,43622,24954,685006,9072,1979,1040012,9553,81416,769001,3657502,1150016,86811,21028,0780014,88310,22325,106007,7895,19212,98100246165411004342646980010,2997,10417,403007,0194,63511,654207
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์27 5016314,39612,40127,010002,09202,092002,8631753,03800142166308006,6165,06711,683003,4942,4925,986001,7491,6013,35000941300365086003,7163,8057,521001,6962,0843,780124
56มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม45 024645,44530,92476,615001,08001,0800040,72816040,8880025002500038,84624,86763,713003861225080000000000000000040,72826,13766,8650040,72826,13766,865
57มัธยมศึกษา 1นาง 0058,64953,178111,82700000000000000000000000000000000000000000000000000
58มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์34 0068,52155,408123,9290031,8033,59835,4010018,2872,15520,442008897661,6550040,52032,91373,43301033,71028,61262,332085,5705,97911,557009019811,882001,0351,1082,1430104,3663,7458,1210101,9271,8253,762128
59ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัดคงหนู8 3,36612,6861,25031317,61500273027352111,633715012,869039510705023,36612,6861,250017,3023,36612,6861,250017,3020011001100000000000105324004291051,36883302,30649
60ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์30 7,50724,6472,175034,3295762,0151,02303,6141,1837,6391,41110010,3338302,95275004,5324,04214,9151,787020,7443,05412,2401,827017,1211,8506,42526608,5415561,8721502,4436142,0201502,6491,1984,40055206,1501,0343,63358705,254245
รวม 1,615 254,113825,133592,459351,0712,022,77610,647 53,222 109,563 7,871 181,303 35,641 289,403 205,413 38,280 568,737 11,688 61,807 27,971 7,353 108,819 120,788 471,381 302,534 155,342 1,050,045 97,108 395,287 237,439 115,845 845,679 28,330 131,666 90,202 44,755 294,953 5,135 20,763 4,829 1,626 32,353 5,882 23,838 5,812 2,098 37,630 29,735 140,190 114,444 55,391 339,760 19,013 99,204 90,563 43,410 252,190 9,462
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน