สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานเบื้องต้นในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนเงินทำสัญญาซื้อหนังสือเรียน(ข้อ 9) (บาท) ค่าจัดการเรียนการสอน(บาท) ค่าหนังสือเรียน(บาท) ค่าเครื่องแบบนักเรียน(บาท) ค่าอุปกรณ์การเรียน(บาท) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพฯ(บาท) รวมเงินทั้งหมดที่ได้รับโอน (บาท)
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุรชัย ทองทวี 37 35 14,189,695.83 19,048,35011,891,7026,841,5903,483,7854,804,81546,070,242
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] นาง 67 65 92,120,982.85 145,071,90081,047,08737,719,20017,474,69036,349,315317,662,192
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 52 50 112,512,231.43 160,977,85089,005,94641,846,75019,396,52040,366,975351,594,041
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิทยาเกียรติ เงินดี 141 138 13,847,603.50 20,713,70011,164,7916,692,1603,320,1854,843,75046,734,586
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 101 97 9,246,345.18 14,294,4007,786,1824,599,8002,283,4203,348,49532,312,297
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายณรงค์ ศรีละมุล 81 78 13,853,614.85 18,648,40010,597,9016,297,6903,127,2654,603,48543,274,741
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] 92 92 10,234,516.10 14,345,9507,647,2894,566,0402,249,7953,358,42532,167,499
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 83 78 9,929,359.29 15,305,5008,697,8085,056,8302,542,6803,667,26035,270,078
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 106 107 11,553,384.86 16,884,7009,207,9295,650,6202,774,7204,064,97038,582,939
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ มานิตย์ 39 36 19,165,437.36 35,770,40019,435,3629,090,1804,213,7208,748,75077,258,412
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิสูตร เจริญวงษ์ 138 137 16,632,189.28 24,683,70013,911,3418,309,1604,135,1855,949,55056,988,936
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิสูตร เจริญวงษ์ 149 146 16,642,215.67 23,454,85012,623,0757,605,7503,749,3355,540,73052,973,740
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 54 49 77,246,238.77 92,956,10050,570,38323,987,50011,129,71023,092,425201,736,118
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายเต็ม เสืออ่วม 82 81 12,229,590.44 19,020,20010,895,3866,522,8403,245,5354,663,99044,347,951
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ 112 111 11,924,941.68 19,153,45010,604,4726,377,3403,161,3204,579,63043,876,212
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 81 77 20,054,333.25 28,501,15016,690,9539,844,2904,917,0757,155,43067,108,898
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 50 49 68,018,385.80 97,057,75053,030,83925,164,01011,674,42024,276,450211,203,469
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] นางสาวลออ วิลัย 177 177 12,791,804.13 19,236,90010,104,7626,038,4602,991,1654,362,10042,733,387
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] นายอัมพล หันทยุง 110 107 12,375,651.70 16,837,3509,306,4725,642,3102,799,9704,017,60038,603,702
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] นายพิเชษฐ์ นนท์พละ 132 131 11,042,181.51 16,611,1009,029,2755,393,4302,684,5653,845,44037,563,810
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 121 117 18,813,010.60 24,179,20013,943,8228,351,1304,169,6955,866,15056,509,997
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย 121 120 16,868,556.86 22,016,15012,559,3847,549,8303,752,2505,372,55051,250,164
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัดคงหนู 32 32 10,645,566.93 12,585,9507,548,5884,442,2702,224,5303,152,71029,954,048
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางธรรมพร แข็งกสิการ 63 60 13,476,230.40 16,863,6509,841,1665,924,4302,944,6954,199,18039,773,121
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 47 46 57,693,173.65 83,110,10045,247,08421,399,4009,922,24020,656,580180,335,404
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจำนงค์ สุดาเดช 103 102 21,621,850.67 27,501,40015,999,8099,498,6304,751,8806,780,15064,531,869
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 67 66 14,398,118.21 20,984,05012,183,2057,027,4903,511,8505,201,53548,908,130
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นางงามพิศ ลวากร 43 40 49,602,041.59 80,492,75044,204,65620,862,1309,679,24020,105,520175,344,296
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพรัช มณีโชติ 121 118 13,948,657.60 19,132,10010,501,9556,269,7803,109,3054,521,32543,534,465
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 89 86 8,423,365.44 12,955,5507,032,3654,196,2902,072,4553,071,46529,328,125
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 119 118 10,534,404.00 15,297,7508,202,1744,913,0402,431,8703,547,25034,392,084
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ 113 109 9,963,712.88 14,128,4007,304,6564,376,0102,151,2953,234,37031,194,731
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ เครือศรี 44 42 33,595,780.73 50,524,70027,794,38112,921,9005,986,41012,452,205109,679,596
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 181 179 20,348,544.79 29,337,30015,886,6129,475,3604,682,9356,914,80566,297,012
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายบูรพา พรหมสิงห์ 161 157 13,680,774.43 20,583,85011,139,7646,638,9703,296,3354,814,09046,473,009
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายศุภชัย ชนะดี 93 91 7,950,521.45 10,316,2505,719,1373,382,7701,709,0202,352,44023,479,617
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 123 122 8,054,177.85 13,024,3006,758,9174,151,4302,039,0252,960,26028,933,932
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน 60 58 45,598,880.75 68,938,60037,340,70917,652,0008,184,57017,038,775149,154,654
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพรรณ หารธุจิต 115 113 26,180,155.70 32,931,95019,292,52811,394,2105,703,1008,182,56077,504,348
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 87 86 9,142,118.40 14,072,0507,941,1094,800,0302,393,5553,374,48032,581,224
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายยรรยงค์ เจริญศรี 177 176 33,906,414.55 27,462,75015,256,1009,164,4604,558,7356,538,52062,980,565
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 148 147 13,319,187.80 19,238,85010,490,4716,299,3703,118,3804,513,97043,661,041
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายจตุรงค์ สุขแก้ว 55 53 48,352,850.30 72,222,55039,292,00218,533,3508,592,34017,885,845156,526,087
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมานพ ษมาวิมล 162 161 13,121,792.00 20,413,40010,890,7196,463,3203,208,1754,697,82045,673,434
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 139 134 13,030,548.25 19,822,65010,568,1556,234,0403,080,8204,593,47044,299,135
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูชาติ แก้วนอก 72 68 20,104,429.36 27,461,40016,580,4579,524,3504,825,6656,852,31065,244,182
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไตรรัตน์ โคสะสุ 71 66 14,503,406.25 21,052,05012,714,7267,447,3203,771,0155,236,39050,221,501
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] นายสมหมาย เทียนสมใจ 72 64 5,344,089.00 9,199,1004,992,8752,985,7501,487,7602,123,28020,788,765
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นายทวี ทะนอก 103 101 120,626,733.73 28,356,25016,654,3519,804,4004,914,9807,041,05566,771,036
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ 146 145 17,029,842.43 22,807,30012,566,4067,531,4703,729,8405,447,19052,082,206
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] นายกำพล กระมล 121 117 12,247,704.10 17,803,7509,567,0635,760,8402,843,4554,170,84040,145,948
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 121 119 9,136,029.45 15,724,9008,726,9085,219,5802,606,7103,684,34035,962,438
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง 139 138 13,528,104.92 19,863,20010,797,5686,461,3103,194,2154,701,02045,017,313
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายพิเชฐร์ วันทอง 103 102 8,444,136.40 12,286,1006,542,8363,890,8501,934,2402,808,15027,462,176
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 64 61 38,836,326.84 67,608,95037,005,24017,280,8508,007,22016,658,595146,560,855
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 138 137 12,295,617.10 16,982,9509,297,3535,582,0402,782,5503,933,80038,578,693
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิเชียร อินทรศักดิ์ 134 131 12,126,652.26 17,637,1509,628,1375,788,1402,875,4754,116,58040,045,482
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 127 124 11,032,038.35 14,927,6508,289,0714,912,7102,469,7103,452,83034,051,971
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน 61 59 59,424,423.07 87,656,60047,675,75022,498,72010,433,26021,702,500189,966,830
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายมโน ชุนดี 145 146 12,863,916.25 16,992,0509,066,6935,419,8602,696,0903,860,96038,035,653
รวม 6,085 5,952 1,465,424,588.79 1,963,069,350.00 1,086,293,857.00 575,275,780.00 277,201,950.00 479,457,450.00 4,381,298,387.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน